Přejít k obsahu


Sémantika vět Martina Le Maistra. Rekonstrukce scholastické sémantiky a ontologie komplexů.

Citace:
HANKE, M. Sémantika vět Martina Le Maistra. Rekonstrukce scholastické sémantiky a ontologie komplexů.. Studia Neoaristotelica, 2013, roč. 10, č. 3, s. xxii-xlix. ISSN: 1214-8407
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Propositional semantics of Martin Le Maistre. A reconstruction of a scholastic semantics and ontology of complexe significabilia.
Rok vydání: 2013
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Mgr. Miroslav Hanke Ph.D.
Abstrakt CZ: Martin Le Maistre (1432–1482), známý též jako Martinus Magistri, byl nominalista působící na přelomu středověké a post-středověké fáze scholastické tradice na pařížské univerzitě. Tento významný logik a morální filozof a teolog vytvořil opakovaně tiskem vydávaný traktát věnovaný teorii logického vyplývání „Tractatus consequentiarum“. V něm rozvíjí pod vlivem pozdně-středověkých logiků teorii platnosti založenou na postulátu abstraktních komplexů jakožto větných významů (complexe significabile), na jejíž rekonstrukci se tato studie zaměřuje.
Abstrakt EN: Martin Le Maistre (1432–1482), also known as Martinus Magistri, was one of the nominalists at the university of Paris from the watershed between medieval and postmedieval scholasticism. This influential logician, moral philosopher and theologian wrote a repeatedly edited treatise on logical consequence Tractatus consequentiarum. The present paper focuses on this treatise where Le Maistre, influenced by late-medieval logicians, develops a theory of validity based upon postulating abstract compound entities as sentential meanings (complexe significabile).
Klíčová slova

Zpět

Patička