Přejít k obsahu


Differentiability properties of p-trigonometric functions

Citace:
GIRG, P., KOTRLA, L. Differentiability properties of p-trigonometric functions. In Variational and Topological Methods: Theory, Applications, Numerical Simulations, and Open Problems (2012).. San Marcos: Texas State University, 2014. s. 101-127. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1072-6691
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Differentiability properties of p-trigonometric functions
Rok vydání: 2014
Místo konání: San Marcos
Název zdroje: Texas State University
Autoři: Doc. Ing. Petr Girg Ph.D. , Ing. Lukáš Kotrla ,
Abstrakt CZ: p-trigonometrické funkce zobecňují trigonometrické funkce. Objevují se v souvislosti s nelineárními diferenciálními rovnicemi a také v analytické geometrii při popisu p-kružnice. Základní p-trigonometrická funkce je $\sin_p(x)$. V této práci studujeme hladkost této funkce a konvergenci Maclaurinovy řady v případě, že p je přirozené číslo větší než 2.
Abstrakt EN: p-trigonometric functions are generalizations of the trigonometric functions. They appear in context of nonlinear differential equations and also in analytical geometry of the p-circle in the plain. The most important p-trigonometric function is $\sin_p(x)$. We study smoothness of this functions and convergence of Maclaurin series for p integer bigger than 2.
Klíčová slova

Zpět

Patička