Přejít k obsahu


Current Index: A Proposal for a Dynamic Rating System for Researchers

Citace:
FIALA, D. Current Index: A Proposal for a Dynamic Rating System for Researchers. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2014, roč. 65, č. 4, s. 850-855. ISSN: 2330-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Current Index: A Proposal for a Dynamic Rating System for Researchers
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Navrhujeme index založený na h-indexu a tříletém publikačním a citačním časovém okně. Pokud je pravidelně aktualizován, indikuje aktuální vědeckou výkonnost výzkumníků a ne jejich dosavadní celoživotní výsledky shrnuté v běžných scientometrických indikátorech. V tomto ohledu připomíná nová hodnoticí metrika zavedené sportovní žebříčky v šachu nebo v tenisu. Na příkladu držitelů ocenění ACM SIGMOD E.F. Codd Innovations Award a Priestley Medal ukážeme, jak lze nové hodnocení vyjádřit jedním číslem a vizualizovat.
Abstrakt EN: An index is proposed that is based on the h-index and a 3-year publication/citation window. When updated regularly, it shows the current scientific performance of researchers rather than their lifetime achievement as indicated by common scientometric indicators. In this respect, the new rating scheme resembles established sports ratings such as in chess or tennis. By the example of ACM SIGMOD E.F. Codd Innovations Award winners and Priestley Medal recipients, we illustrate how the new rating can be represented by a single number and visualized.
Klíčová slova

Zpět

Patička