Přejít k obsahu


Analýza tvorby produktu organizacemi destinačního managementu

Citace:
JANEČEK, P. Analýza tvorby produktu organizacemi destinačního managementu. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014. s. 229-235. ISBN: 978-80-557-0697-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of Product Formation of Destination Management Organizations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Autoři: Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Cestovní ruch patří do odvětví obchodu. Objektem každé obchodní transakce je produkt, ať už ve své hmotné či nehmotné podobě ve formě služby. V cestovním ruchu je problematika produktu složitější, protože se kombinuje více služeb do jednoho komplexního balíčku. Příspěvek se zabývá analýzou tvorby produktu cestovního ruchu organizacemi destinačního managementu se zaměřením na jeho specifika a také na možnosti jednotlivých organizací. Hlavním záměrem je zobrazit současnou situaci řízení destinací se zaměřením na obchodní management cestovního ruchu v České republice. Výsledek práce může posloužit jako základ pro porovnání jednotlivých aktivit destinačního managementu a rozvoje cestovního ruchu v oblasti.
Abstrakt EN: Tourism belongs to the services sector. The object of each transaction is the product – in a tangible or in an intangible form as a service. In tourism, the issue is more complicated because it usually involves a combination of more services in a single comprehensive package. The paper deals with the analysis of creation of the tourist product of destination management organizations with regard to the specifics of tourism product and also to the possibilities of individual organizations. The main motive is to display the current situation of destination management particularly with a focus on business management organizations in tourism in the Czech Republic. The results of the work can be the basis for creating benchmarks of activities of destination management and tourism development in the area.
Klíčová slova

Zpět

Patička