Přejít k obsahu


Orální historie ve výuce společenských věd na školách, možnosti a metody

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Orální historie ve výuce společenských věd na školách, možnosti a metody. Civilia : odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2013, roč. 4, č. 1, s. 31-36. ISSN: 1805-3963
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Oral History in Social Science Teaching at Schools; Possibilities and Methods
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje možnosti využití orální historie ve výuce společenských věd na různých typech škol. Zabývá se sociálními aspekty různých metod, zejména potenciálu v rozvoji mezigenerační komunikace, v budování povědomí o tradiční kultuře, v personalizaci výuky a života osnov.
Abstrakt EN: The article introduces the possibilities of using oral history in teaching social science at the different types of schools. It deals with the social aspects of the method, especially its potential in the development of intergenerational communication in building awareness of traditional culture, in the personalization of teaching and lived curriculum.
Klíčová slova

Zpět

Patička