Přejít k obsahu


Odbojová činnost plzeňského historika Jindřicha Čadíka za války a po únoru 1948

Citace:
MORÁVKOVÁ, N., ŘEHOŘ, V. Odbojová činnost plzeňského historika Jindřicha Čadíka za války a po únoru 1948. Východočeské listy historické, 2013, roč. 30, č. 2013, s. 117-132. ISSN: 1211-8184
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Resistance activity Pilsner historian Jindrich Cadik during the war and after February 1948
Rok vydání: 2013
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , Mgr. Vít Řehoř
Abstrakt CZ: Studie se zabývá pohnutými životními osudy profesora Karlovy univerzity, historika umění a muzeologa Jindřicha Čadíka. Čadík se pro své nesmlouvavé demokratické zásady a vlastenectví stal obětí perzekuce nacistické i komunistické. Byl zatčen a vězněn za okupace a odsouzen v jednom z nejdramatičtějších politických procesů 50. let v Plzni, v tzv. procesu s transfuzní stanicí. Jeho památce však doposud bylo věnováno jen minimum pozornosti.
Abstrakt EN: The study engages with the turbulent life and work of Jindřich Čadík, the professor at Charles University, historian and art and museologist. As a consequenceof his uncompromising democratic principles and patriotism, Čadík bacame a victim of persecution by both the Nazis and the Communists. He was arrested and imprisoned during the Nazi occupatin and sentenced in one of the most dramatic political trials of the 1950s in Plzeň, in the "transfusion station" case. However, to date only minimal attention has beed devoted to his memory on the part of the professional and lay public.
Klíčová slova

Zpět

Patička