Přejít k obsahu


Koncepce trakčních podvozků tramvají – konkrétní příklady světových výrobců

Citace:
PITTERMANN, M., BYRTUS, M., NEDVĚD, R., PEROUTKA, Z., DRÁBEK, P. Koncepce trakčních podvozků tramvají – konkrétní příklady světových výrobců. Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The concept of traction bogie tram - specific examples of world producers
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Ing. Robert Nedvěd , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předmětem zprávy je poskytnutí základního přehledu o možnostech řešení pojezdové části moderních kolejových vozidel MHD. Důraz je zde kladen zejména na vozidla typu „nízkopodlažní tramvaj“ a na perspektivní možnosti řešení pohonné části. Zpráva jednak názorně shrnuje požadavky kladené na trakční pohon a to jak z hlediska požadovaných vlastností (požadovaný moment, požadavky na řízení) tak i z hlediska prostorových a hmotnostních rozměrů využitelných pro vlastní trakční motor. Tyto aspekty jsou demonstrovány na konkrétních příkladech vozidel od světových výrobců.
Abstrakt EN: The subject of the report is to provide a basic overview of possible solutions running of modern rail public transportation vehicles. Emphasis is placed primarily on the type of vehicle "Low-floor tram" a perspective on possible solutions of the drive. Report on the one hand graphically summarizes the requirements for traction drive, both in terms of required properties (desired torque management requirements) and in terms of spatial and weight, dimensions usable for custom traction motor. These aspects are demonstrated on examples from vehicle manufacturers in the world.
Klíčová slova

Zpět

Patička