Přejít k obsahu


Finanční arbitr - možnost mimosoudního řešení sporu

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční arbitr - možnost mimosoudního řešení sporu. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 181-187. ISBN: 978-80-7380-468-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial Arbiter - the possibility of ADR Financial Arbiter - the possibility of ADR Financial Arbiter - the possibility of ADR Financial Arbiter - possibility of anticourt resolution of the disputee
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá mimosoudním řešením sporu a pojednává o institutu finančního arbitra. Finanční arbitr byl zakotven legislativně v zákoně č. 229/2002 Sb. a do současné doby byl několikráte novelizován. Pravomoc finančního arbitra byla postupně rozšiřována. V současné době do kompetence finančního arbitra patří mimo jiné i řešení sporů ze směnárenské činnosti.
Abstrakt EN: This chapter deals with non-judicial resolution of the dispute and discusses the Institute of Financial Arbiter. Financial Arbiter was legislatively enshrined in Act No. 229/2002 Coll . and until now has been amended several times. The powers of the Financial Arbitrator was gradually expanded. Currently, the responsibility of the Financial Arbitrator includes, among others, dispute resolution from foreign exchange activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička