Přejít k obsahu


Je lázeňství oborem, ve kterém najdou uplatnění absolventi vysokých škol?

Citace:
JAKUBÍKOVÁ, D., VILDOVÁ, E. Je lázeňství oborem, ve kterém najdou uplatnění absolventi vysokých škol?. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014. s. 207-215. ISBN: 978-80-557-0697-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Autoři: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D. , Ing. et Bc. Eliška Vildová
Abstrakt CZ: Po mnoho let od tzv. sametové revoluce bylo lázeňství na území České republiky pokládáno na rodinné stříbro. V posledních několika letech toto stříbro začalo velmi rychle černat. Příčin bylo více. Autorky příspěvku žijí v Karlovarském kraji, který je svou rozlohou druhým nejmenším krajem v ČR, má nejmenší počet obyvatel, nejnižší průměrnou měsíční mzdu, nejnižší počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a jenž je světově známý pro své přírodní léčivé zdroje využívané právě v lázeňství.
Abstrakt EN: For many years after the Velvet Revolution the spa industry in the Czech Republic was considered the family silver. In the last few years this silver began to blacken very quickly. There were more causes for it. This article contains a short reflection on some of them. The authors live in the Karlovy Vary region, which is the second smallest region in the CR, has the smallest population, the lowest average monthly wage, the lowest number of university graduated staff and which is world famous for its natural curative resources used in the spa industry. The main objective of this article is based on an investigation using the analysis of the statistical data supplemented by expert interviews with senior executives of spa facilities, to answer the question whether the spa industry is able to offer career to university graduates.
Klíčová slova

Zpět

Patička