Přejít k obsahu


Komerční komunikace

Citace:
EGER, L. Komerční komunikace. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 130 s. ISBN: 978-80-261-0352-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Studijní text je určen pro předmět Komerční komunikace (KMO/KK), který je Fakultě ekonomické ZČU v Plzni součásti reakreditovaného studia na navazujícím magisterském stupni v oboru Podniková ekonomika a management. Účelem je předat informace z oblasti reklamy a mediálního plánování a propojit téma s marketingovou komunikací společností, zejména v návaznosti na direct marketing a public relations. Určitým logickým specifikem je významné věnování pozornosti novým trendům a marketingu na internetu.
Klíčová slova

Zpět

Patička