Přejít k obsahu


Diversity management - perceptions and attitudes by Czech managers

Citace:
EGER, L., INDRUCHOVÁ, Z. Diversity management - perceptions and attitudes by Czech managers. E+M. Ekonomie a Management, 2014, roč. 17, č. 1, s. 73-81. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Diversity management - perceptions and attitudes by Czech managers
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Zuzana Indruchová
Abstrakt CZ: Diverzity management se stal velmi důležitým a relevantním pojmem v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice zejména po jejím vstupu do Evropské unie. Výzkum je zaměřen na hledání rozdílů ve vztahu k diverzity managementu u skupin respondentů podle jejich stupně vzdělání, pozice v organizaci, velikosti organizace a jejich délky praxe. Doplňující část výzkumu hledal závislosti mezi jednotlivými oddíly diversity a celkovým vnímáním diverzity managementu. Vysoká korelace byla prokázána mezi celkovým výstupem o oblastí politika a procedury.
Abstrakt EN: Diversity management has become very important and relevant in the field of the human resource development namely after the Czech Republic joined the European Union. The research focused on looking for the differences in the perception of diversity management of the monitored group of respondents from the point of view of their achieved level of education, the position in the organization, the organization size and the length of their work experience. The complementary research by means of the Pearson´s Correlation proved a positive relationship between the individual sections of the questionnaire and the overall perception of the significance of diversity management by the respondents and even a high level of correlation of the overall index with the section Policies and procedures.
Klíčová slova

Zpět

Patička