Přejít k obsahu


Inovace studijního programu učitelství pro mateřské školy

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., SOVOVÁ, P. Inovace studijního programu učitelství pro mateřské školy. Journal of Technology and Information Education, 2013, roč. 5, č. 3, s. 20-25. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovation study program teaching for pre-schools
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Pavla Sovová Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená teoretická studie shrnuje dosavadní poznatky z realizace kombinované formy studia a předkládá řešení pro konkrétní využití nově vzniklé metodiyk ověřování profesní připravenosti studentů kombinovaného studia oboru Učitelství pro mateřské školy na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě pedagogické v oboru pracovní výchova.
Abstrakt EN: The following theoretical study summarises the existing data on the realisation of combined studies and suggests a solution for practical application of newly - emerged methods for verifying readiness of the students studying combined studies of early - childhood teaching at the Faculty of Pedagogy within the technical education discipline at the West Bohemian University in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička