Přejít k obsahu


Molten Salt Reactors cooling by "Gas-lift"

Citace:
ŽITEK, P., VALENTA, V., KLIMKO, M. Molten Salt Reactors cooling by "Gas-lift". In The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2014. Žilina: University of Žilina, 2014. s. 283-288. ISBN: 978-80-554-0855-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Molten Salt Reactors cooling by "Gas-lift"
Rok vydání: 2014
Místo konání: Žilina
Název zdroje: University of Žilina
Autoři: Ing. Pavel Žitek , Ing. Václav Valenta , Ing. Marek Klimko ,
Abstrakt CZ: Tato studie stručně popisuje výběr typu dvoufázovém proudění, vhodného pro intenzifikaci přirozeného proudění v jaderných reaktorech s kapalnou palivo - chladící směsí roztavených fluoridových solí. Dále popisuje "demonstrátor dvoufázového proudění" používaný k experimentálnímu výzkumu systému "gas-lift" a vliv "gas-liftu" na množství odvodeného tepla. Práce představuje možnost použití "gas-liftu" (nahrazující klasické čerpadlo primárního okruhu) u vysokoteplotního MSR reaktoru plánovaného pro výrobu vodíku. Součástí článku je také návrh dalšího experimentálního zařízení určeného pro separaci plynu z kapaliny.
Abstrakt EN: This study briefly describes the selection of a type of a two-phase flow, suitable for intensifying of a natural flow of nuclear reactors with liquid fuel - cooling mixture molten salts and the description of a "Two-phase flow demonstrator" (TFD) used experimental study of the "gas-lift" system and its influence on the support of natural convection. There is described the measuring device and the application of the TDF device. The work serves as a model system for "gas-lift" (replacing the classic pump in the primary circuit) for high temperature MSR planned for hydrogen production. Was proposed experimental facility on the basis of which is currently building an experimental loop containing the generator, separator bubbles and necessary accessories. This loop will model the removal of gaseous fission products and tritium. The clean of the fuel mixture of fluoride salts eliminating problems from Xenon poisoning in classical reactors.
Klíčová slova

Zpět

Patička