Přejít k obsahu


Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech

Citace:
HROMADA, M. Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, s. 81-87. ISBN: 978-80-7380-468-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some questions of arbitration in labor disputes
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech se zabývá řešením pracovněprávních sporů v rozhodčím řízení. Podle znění nového zákoníku práce již nejsou pracovněprávní spory z rozhodčího řízení vyloučeny, ovšem za podmínky, že předmět řízení má majetkovou hodnotu. Tento termín by měl být vykládán širším způsobem a zahrnovat i spory ohledně zajištění dluhu. Zvláštní pozornost zasluhuje i postavení zaměstnance jako účastníka rozhodčího řízení. Ten sice nemá podle zákona o rozhodčím řízení stejné postavení jako spotřebitel, ale není možné opomenout zásady pracovního práva, počítající obecně s ochranou zvláštního postavení zaměstnance.
Abstrakt EN: The aim of this chapter is the question whether the labor law disputes can be also solved in arbitration. Under the wording of new labor code the arbitration is not excluded. The condition is the object of the proceeding has to have property value. This term should be interpreted in broader way, including also disputes on security interests. The rights of employee are also very important topic in relations to the arbitration. Under the law the employee has not the same level of protection as the consumer has. But it must not be forgotten that the labor code protects the employee as the weaker party of the contract.
Klíčová slova

Zpět

Patička