Přejít k obsahu


Dálkový průzkum pravěkých, středověkých a novověkých polních systémů

Citace:
ČULÍKOVÁ, L. Dálkový průzkum pravěkých, středověkých a novověkých polních systémů. 2011, 166 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Remote sensing of prehistoric, medieval and modern field systems
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Lucie Čulíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Disertační práce je zaměřena na studium zaniklých nebo v podobě terénních pozůstatků dochovaných polních systémů, a to pravěkého až novověkého stáří. K řešení sledovaných otázek je využíváno zejména potenciálu leteckých a satelitních snímků a rovněž dat pocházejících z povrchového průzkumu.
Abstrakt EN: Aim of this work is to provide overview of questions of deserted prehistoric, medieval and modern field systems. Together with literature, researched questions were solved via potential of remote sensing and data obtained during surface survey.
Klíčová slova

Zpět

Patička