Přejít k obsahu


Podobnosti a rozdíly mezi keramickými soubory z Českých Budějovic a jejich behaviorální intepretace

Citace:
ČAPEK, L. Podobnosti a rozdíly mezi keramickými soubory z Českých Budějovic a jejich behaviorální intepretace. Loket, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá rozborem středověkých keramických souborů 13. - 15. století z výzkumu radnice v Českých Budějovicích. Keramické soubory se vyznačují velkou fragmentárností a diverzitou keramických tříd, která je způsobena formačními a postdepozičními procesy. Podobnosti a rozdíly mezi soubory jsou studovány pomocí indexů diverzity (Shannon-Weaverův a Simpsonův index) a tzv. Rényiho entropie, struktury souborů pomocí vícerozměrových metod faktorové a korespondenční analýzy. Výsledky jsou interpretovány v souladu s teoretickým modelem formálních a prostorových vlastností keramických zlomků na základě behaviorální archeologie a teorie odpadových areálů.
Klíčová slova

Zpět

Patička