Přejít k obsahu


Thermoelectric (TRANSPORT) Properties of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4

Citace:
AZAM, S., KHAN, W., KHAN, S., AL-JAARY, A. Thermoelectric (TRANSPORT) Properties of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 2014, roč. 3, č. 2, s. 9571-9578. ISSN: 2319-8753
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelectric (TRANSPORT) Properties of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4
Rok vydání: 2014
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Wilayat Khan M.Sc. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Termoelektrické vlastnosti Cu2ZnSnS4 a Cu2ZnSnSe4 jsou vypočteny pomocí teorie semi-classical Boltzmann transport. Průměrné hodnoty elektrické vodivosti, tepelné vodivosti a Seebeck koeficientu při dvou konstantních teplotách jsou uvedeny a podrobně popsány.Hodnota Seebeck koeficientu doporučuje, aby obě sloučeniny pro termoelektrické aplikace. Zkoumali jsme také elektrickou vodivost, tepelnou vodivost, Seebeck koeficient, účiník a odpor pro proměnnou teplotou. Ve které jsou vyhodnoceny maximální účiník, který naznačuje, že sloučeniny mají dobré termoelektrické vlastnosti.
Abstrakt EN: The thermoelectric properties of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 are calculated by means of the semi-classical Boltzmann transport theory. The average values of electrical conductivity, thermal conductivity and Seebeck coefficient with two constant temperatures verses chemical potential are reported and discussed in detail. The Seebeck coefficient value recommends that both compounds are good for thermoelectric applications. We also investigated the electrical conductivity, thermal conductivity, Seebeck coefficient, power factor and the resistivity verses variable temperature. In which the maximum power factors are evaluated, suggesting that the compounds have good thermoelectric properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička