Přejít k obsahu


The Machník Decree of 1936 and its Perception by the British Legation in Prague and the Foreign Office

Citace:
NOVOTNÝ, L. The Machník Decree of 1936 and its Perception by the British Legation in Prague and the Foreign Office. Central European Papers, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 39-50. ISSN: 2336-3312
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Machník Decree of 1936 and its Perception by the British Legation in Prague and the Foreign Office
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je založen na studiu britských nevydaných pramenů z The National Archives a zabývá se vnímáním tzv. Machníkova výnosu ze strany britského vyslanectví v Praze a Foreign Office. Tzv. Machníkův výnos z počátku roku 1936 znamenal výzvu československého Ministerstva náodní obrany, adresovanou některým podnikům, které se zajímaly o státní zakázky. Výzva obsahovala nařízení zaměstnávat pouze státně spolehlivé osoby. Jak britské vyslanectví, tak Foreign office ji vnímaly jako neadekvátní a neúčinnou.
Abstrakt EN: The study is based on unpublished documents of the National Archives in London and deals with the perception of the so-called Machnik’s Decree from the point of view of the British Legation in Prague and the Foreign Office. The so-called Machnik’s Decree means the appeals of the Czechoslovak Ministry of National Defence from January 1936, addressed to various enterprises who were interested in state contracts. These contracts required the trustworthy persons only. Both British Legation and the Foreign Office found such activities inappropriate and understood them to be useless. The whole affair, which was discussed on the field of League of Nations, helped the Sudeten German Party to gain publicity on the international ground.
Klíčová slova

Zpět

Patička