Přejít k obsahu


Trestní řízení

Citace:
CHMELÍK, J., NOVOTNÝ, F., STOČESOVÁ, S., BRUNA, E., PUŠ, J., VESECKÁ, R. Trestní řízení. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 509 s. ISBN: 978-80-7380-488-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Criminal Proceedings
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jan Chmelík Ph.D. , Doc. JUDr. František Novotný CSc. , JUDr. Simona Stočesová Ph.D. , Doc. Eduard Bruna Ph.D. , JUDr. Jaroslav Puš , JUDr. Renáta Vesecká Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace pojednává především o jednotlivých institutech a postupech trestního řízení, a to s akcentem na aktuální právní úpravu. Není přitom pominuta právní úprava trestního řízení proti právnickým osobám a nová právní úprava práv obětí trestných činů. Současně se monografie zabývá i potřebnými historickými souvislostmi vývoje trestního procesu v českých zemích.
Abstrakt EN: The publication deals primarily with the individual institutes and practices of criminal procedure, with an emphasis on current legislation.Of course, the rules of criminal proceedings against legal persons and new legislation the rights of crime victims are not waived, either. At the same time, the monograph deals with the necessary historical context of the development of criminal process in the Czech lands.
Klíčová slova

Zpět

Patička