Přejít k obsahu


Thermoelectric properties of a single graphene sheet and its derivatives

Citace:
AL-JAARY, A., KHAN, S., AULUCK, S. Thermoelectric properties of a single graphene sheet and its derivatives. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C, 2014, roč. 2, č. 13, s. 2050-7526. ISSN: 2050-7526
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelectric properties of a single graphene sheet and its derivatives
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , S. Auluck
Abstrakt CZ: Termoelektrické vlastnosti grafenu s absorbcí H2S v uskupení bridge, hollow a top na listu grafenu které jsou zkoumány pomocí teorie semi-classical Boltzmann transport. Průměrné hodnoty elektrické vodivosti, tepelné vodivosti, Seebeck koeficientu, uskupení (ZT) a průměrná hodnota účiníku (Pav) jsou uvedeny a podrobně popsány. Zatímco původním graphenu je nulová hodnota zakázaného pásma, adsorpce H2S v uskupení bridge otevírá přímou energetickou mezeru asi 0,04 eV, adsorpce H2S molekuly v uskupení top se otevírá mezera 0,3 eV, a adsorpce H2S v uskupení hollow dělá materiál kovový. Šetření ZT a kompenzačních hodnot naznačuje, že uskupení top-site by mohl být potenciálním kandidátem pro termoelektrické aplikace v rozsahu 300-600 K.
Abstrakt EN: The thermoelectric properties of pristine graphene and H2S adsorbed onto bridge, hollow and top sites of a graphene sheet are investigated using the semi-classical Boltzmann transport theory. The average values of electrical conductivity, thermal conductivity, Seebeck coefficient, figure of merit (ZT) and the average value of the power factor (Pav) are reported and discussed in detail. While pristine graphene is a zero band gap semiconductor, adsorption of H2S onto the bridge site opens up a direct energy gap of about 0.04 eV, adsorption of a H2S molecule onto the top site opens up a gap of 0.3 eV, and adsorption of H2S onto the hollow site makes it metallic. The investigation of ZT and power factor values suggests that a top-site configuration could be a potential candidate for thermoelectric applications in the range 300–600 K.
Klíčová slova

Zpět

Patička