Přejít k obsahu


Structural, chemical bonding, electronic and magnetic properties of KMF3 (M = Mn, Fe, Co, Ni) compounds

Citace:
HAYATULLAH, M., MURTAZA, G., KHENATA, R., MUHAMMAD, S., AL-JAARY, A., WONG, K. M., BIN OMRAN, S., ALAHMED, Z. Structural, chemical bonding, electronic and magnetic properties of KMF3 (M = Mn, Fe, Co, Ni) compounds. Computational Materials Science, 2014, roč. 85, č. 1.dubna 2014, s. 402-408. ISSN: 0927-0256
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural, chemical bonding, electronic and magnetic properties of KMF3 (M = Mn, Fe, Co, Ni) compounds
Rok vydání: 2014
Autoři: M. Hayatullah , G. Murtaza , R. Khenata , S. Muhammad , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Kim Mun Wong , S. Bin Omran , Z.A. Alahmed
Abstrakt CZ: KMF3 ( M = Mn , Fe , Co , Ni ) sloučeniny krystalizují v kubické perovskitové struktuře ve skupině Pm3m ( # 221 ), vázané na podmínky okolí . Struktura , chemická vazba , elektronické a magnetickýé vlastnosti těchto sloučenin jsou zkoumány pomocí metody full-potential linearized augmented plane wave ( FP - LAPW ) založené na density functional theory ( DFT ) . Vypočtené strukturální parametry dobře souhlasí s experimentálními měřeními . Z elastických vlastností , lze je odvodit , že tyto sloučeniny jsou elasticky stabilní . Kromě toho jsme zjistili, že je KMnF3 je tvárné povahy , zatímco ostatní sloučeniny jsou křehké . Chemické vazba studovaných sloučenin je vyjádřena jako kombinace kovalentní - iontové . Magnetické Studie odhaluje feromagnetické chování těchto sloučenin . Polovina metallicity aferomagnetického chování upřednostnuje tyto sloučeniny pro spintronické aplikace.
Abstrakt EN: KMF3 (M = Mn, Fe, Co, Ni) compounds crystallize in the cubic perovskite structure with space group Pm3m (#221) at ambient conditions. Structural, chemical bonding, electronic and magnetic properties of these compounds are investigated using the full-potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method within the density functional theory (DFT). The calculated structural parameters agree well with the experimental measurements. From the elastic properties, it is inferred that these compounds are elastically stable. Moreover, KMnF3 is found to be ductile in nature while the remaining compounds are brittle. The results of the electronic band structure show that KMnF3 and KNiF3 are indirect band gap semiconductors in both spin channels, while KFeF3 and KCoF3 are half metallic, being semiconductors with majority spin channel and metals with spin minority channel. The bonding behavior of the studied compounds is expressed as a combination of covalent–ionic behavior. The magnetic study reveals the ferromagnetic behavior for these compounds. The half metallicity and the ferromagnetic behavior favor these compounds for spintronic applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička