Přejít k obsahu


Towards from indirect to direct band gap and optical properties of XYP2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Ge, Sn)

Citace:
SIBHAT, U., MURTAZA, G., KHENATA, R., AL-JAARY, A., HAYAT, S., BINI OMRAN, S. Towards from indirect to direct band gap and optical properties of XYP2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Ge, Sn). Physica B, 2014, roč. 441, č. 15.05.2014, s. 94-99. ISSN: 0921-4526
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Towards from indirect to direct band gap and optical properties of XYP2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Ge, Sn)
Rok vydání: 2014
Autoři: Ullah Sibhat , G. Murtaza , R. Khenata , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , S.S. Hayat , S. Bini Omran
Abstrakt CZ: První principielní výpočty jsou prováděny za účelem předvídat elektronické a optické vlastnosti sloučenin XYP2 (X = Zn, Cd, Y = Si, Ge, Sn). Ve srovnání s předchozími výpočty ukazují vynikající shodu s dostupnými experimentálními výsledky. Hodnota zakázaného pásma se zmenšuje změnou kationtů X od Zn Cd, stejně jako Y od Si GE SN v XYP2. D-stavy Zn a Cd přispívají k hustotě stavů. Přirozené vazby těchto sloučenin jsou analyzovány z elektronové hustoty. Optická odezva z těchto sloučenin je odvozena z komlexního indexu lomu a odrazivosti spektra. Šiřka zakázaného pásma a vysoká odrazivost ve viditelné a ultrafialové oblasti u těchto sloučenin z nich delá potenciálními kandidáty pro optoelektronické a fotonické aplikace.
Abstrakt EN: First principle calculations are performed to predict the electronic and optical properties of XYP2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Ge, Sn) compounds. The calculations show an excellent agreement with the available experimental results as compared to previous calculations. The band gap value decreases by changing the cations X from Zn to Cd as well as Y from Si to Ge to Sn in XYP2. The d-states of the Zn and Cd contribute majorly in the density of states. Bonding nature in these compounds is analyzed from the electron density plots. Optical response of these compounds is noted from the complex refractive index and reflectivity spectra. The wide direct band gap and the high reflectivity in the visible and ultraviolet regions for these compounds make them potential candidates for optoelectronic and photonic applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička