Přejít k obsahu


Linear and Nonlinear Optical Susceptibilities of Ag3PS4 and Ag5PS4Cl2 Compounds.

Citace:
AZAM, S., KHAN, W., KHAN, S., AL-JAARY, A. Linear and Nonlinear Optical Susceptibilities of Ag3PS4 and Ag5PS4Cl2 Compounds.. International Journal of Engineering Research & Technology, 2014, roč. 3, č. 2, s. 564-570. ISSN: 2278-0181
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Linear and Nonlinear Optical Susceptibilities of Ag3PS4 and Ag5PS4Cl2 Compounds.
Rok vydání: 2014
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Wilayat Khan M.Sc. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Výpočty The complex density functional theory (DFT) lineárních a nelineárních optických vlastností pro Ag3PS4 a Ag5PS4Cl2 sloučenin za využití metody full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW). Použili jsme formalismus local density approximation (LDA), generalized gradient approximation (GGA-PBE), the Engel–Vosko generalized gradient approximation (EVGGA), pro optimalizaci odpovídajícího potenciálu spektrální vlastností lineárních a nelineárních optických vlastností. Vypočítali jsme frekvenčně závislý komplex ε ( ω ) , její nulové mezní frekvence ε1 ( ω ) , index lomu n ( ω ) , odrazivost R ( ω ) a funkce elektronové energetické ztráty L ( ω ) . Výpočty také naznačují že komplex druhého řádu nelineárních optických vlastností je frekvenčně závislý. Našli jsme opačné znaménka příspěvků 2 ( ω ) a 1 ( ω ) inter / intra -band na imaginární části pro dominantního prvku přes optický frekvenční rozsah.
Abstrakt EN: The complex density functional theory (DFT) calculations of linear and nonlinear optical susceptibilities for the Ag3PS4 and Ag5PS4Cl2 compounds have been reported, using the full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method. We have employed the local density approximation (LDA), generalized gradient approximation (GGA-PBE). In additional the Engel– Vosko generalized gradient approximation (EVGGA) formalism, which optimizes the corresponding potential for the spectral features of the linear and nonlinear optical susceptibilities, was employed. We have calculated the frequency-dependent complex ε(ω), its zero-frequency limit ε1(ω), refractive index n(ω), the reflectivity R(ω) and electron energy loss function L(ω). Calculations are also reported for the frequency-dependent complex second-order nonlinear optical susceptibilities. We find opposite signs of the contributions of the 2(ω) and 1(ω) inter/intra-band to the imaginary part for the dominant component through the optical frequency range.
Klíčová slova

Zpět

Patička