Přejít k obsahu


Electronic structure, optical and thermoelectric transport properties of layered polyanionic hydrosulfate LiFeSO4OH: Electrode for Li-ion batteries

Citace:
AL-JAARY, A., KHAN, W. Electronic structure, optical and thermoelectric transport properties of layered polyanionic hydrosulfate LiFeSO4OH: Electrode for Li-ion batteries. Journal of Alloys and Compounds, 2014, roč. 591, č. 05.04.2014, s. 362-369. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic structure, optical and thermoelectric transport properties of layered polyanionic hydrosulfate LiFeSO4OH: Electrode for Li-ion batteries
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Wilayat Khan M.Sc.
Abstrakt CZ: Teoretický rozbor elektronové struktury a optických vlastností LiFeSO4OH , s vzužitím metod full-potential linearized augmented plane waves (FPLAPW), basis of density-functional theory (DFT) , local density approach (LDA) generalized gradient approach (GGA) a Engel - Vosko GGA (EVGGA). Elektronová struktura a vazby atomů jsou zkoumány v celém výpočtu částí,, celkové hustoty stavů a elektronických hustot náboje . Z výpočtů pásové struktury vyplývá, že zkoumaná sloučenina je polovodič mezery asi 0,334 eV , 0,580 eV a 1,114 eV . Optické spektra jsou vypočteny s použitím EVGGA s fotonovou energií v rozsahu až 13,8 eV. Anizotropní chování imaginární a reálné části komplexní dielektrickou funkci , odrazivost , index lomu , rozšíření spolupráce efektivní a funkce energetické ztráty jsou studovány pro paralelní a kolmé složky elektrického pole. Termoelektrické vlastnosti a to, elektrická a tepelná vodivost, Seebeck koeficientem a účiníku jsou vypočteny pomocí BoltzTraP kódu .
Abstrakt EN: Theoretical analysis of electronic structure and optical properties of LiFeSO4OH, using the full-potential linearized augmented plane waves (FPLAPW), on the basis of density-functional theory (DFT), with in the local density approach (LDA), generalized gradient approach (GGA) and Engel–Vosko GGA (EVGGA). Electronic structure and bonding nature of the atoms are investigated in the entire calculation of partial, total density of states and electronic charge densities. The band structure calculations show that the investigated compound is direct band gap semiconductor of about 0.334 eV, 0.580 eV and 1.114 eV. The optical spectra are calculated using EVGGA in the photon energy range up to 13.8 eV. The anisotropic behavior of the imaginary and real parts of the complex dielectric function, reflectivity, refractive index, extension co-efficient and energy loss function are studied for parallel and perpendicular component of electric field polarization. Thermoelectric properties namely, electrical and thermal conductivity, Seebeck co-efficient and power factor are calculated and discussed with the constant relaxation time, using the BoltzTraP code.
Klíčová slova

Zpět

Patička