Přejít k obsahu


Optoelectronic properties of XYAs2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Sn) chalcopyrite compounds

Citace:
MURTAZA, G., SIBGHAT-ULLAH, S., KHENATA, R., AL-JAARY, A., HAYAT, S. Optoelectronic properties of XYAs2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Sn) chalcopyrite compounds. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 2014, roč. 16, č. 1-2, s. 110-116. ISSN: 1454-4164
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optoelectronic properties of XYAs2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Sn) chalcopyrite compounds
Rok vydání: 2014
Autoři: G. Murtaza , S.U. Sibghat-Ullah , R. Khenata , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , S.S. Hayat
Abstrakt CZ: První princielní výpočty jsou prováděny pro předvídání elektronických a optických vlastností XYP2 (X = Zn , Cd , Y = Si , Ge , Sn) polovodiče chalkopyrit . Naše Vypočtené výsledky jsou ve vynikající shodě s dostupnými experimentálními hodnotami. Bandgap hodnoty se snížily změnou kationtů X za Zn Cd , stejně jako Y za Si GE SN v rovnici XYAs2 . Optické vlastnosti těchto sloučenin jsou popsány v indexu lomu a odrazu. Předpokládané refrakční indexy jsou ve vynikající shodě s naměřenou hodnotou. CdGeAs2 mají vysoký dvojlom v porovnání s ostatními compounds.Reflectivita je vyšší o 50% ve viditelné a ultrafialové oblasti energetického spektra. Povaha zakázaného pásma u těchto sloučenin a jejich vysoká odrazivost ve viditelné a ultrafialové (UV) oblasti slibuje vážné kandidáty v optoelektronických, fotonických a optických aplikacích.
Abstrakt EN: First principle calculations are performed to predict the electronic and optical properties of XYP2 (X=Zn, Cd; Y=Si, Ge, Sn) semiconductors chalcopyrite. Our calculated results are in excellent agreement with the available experimental values. The bandgap values decrease by changing the cations X from Zn to Cd as well as Y from Si to Ge to Sn in XYAs2. The Zn and Cd-d states contribute significantly in the density of states. The distribution of thevalence charge density indicates theexistence ofthe covalent bonding between cations and anion. Optical properties of these compounds are described in terms of refractive index and reflectivity. The predicted refractive indexes are in excellent agreement with the measured ones.CdGeAs2 possess a high birefringence compared to the other compounds.Reflectivity is above 50% in the visible and ultraviolet regions of energy spectrum. The nature of the direct band gap in these compounds and their high reflectivity in visible and ultraviolet (UV) regions, make them promising candidate for optoelectronic, photonic and optic applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička