Přejít k obsahu


Dispersion of the second harmonic generation from CdGa2X4 (X = S, Se) defect chalcopyrite: DFT calculations

Citace:
AL-JAARY, A., KHAN, S. Dispersion of the second harmonic generation from CdGa2X4 (X = S, Se) defect chalcopyrite: DFT calculations. Journal of Alloys and Compounds, 2014, roč. 595, č. 15.05.2014, s. 125-130. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dispersion of the second harmonic generation from CdGa2X4 (X = S, Se) defect chalcopyrite: DFT calculations
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Saleem Ayaz Khan M.Sc.
Abstrakt CZ: Metoda All electron full potential linear augmented plane wave byla použita pro výpočet nelineární optické vlastnosti CdGa2X4 ( X = S , Se ) v rámci DFT . Výměna korelačních potenciálů byla řešena nedávno vyvinutou modifikovanou Becke a Johnson ( MBJ ) aproximací. Krystalová struktura CdGa2S4 a CdGa2Se4 ukazuje velkou jednoosou dielektrickou anizotropii ukazující na dvojlom -0,036 a -0,066 , který je vhodný pro generaci druhé harmonické . Vypočtené hodnoty β123 ( ω ) je 6,47 × 10-30 esu při statickém limitu a 12,42 × 10-30 esu při λ = 1064 nm pro CdGa2S4 , že je 8.82 × 10-30 esu při statickém limitu a 20,51 × 10 - 30 esu při λ = 1064 nm pro CdGa2Se4 . Vyhodnocení parametrů naznačují, že CdGa2X4 mjí obrovský potecionál generování druhé harmonické .
Abstrakt EN: All electron full potential linear augmented plane wave method was used for calculating the nonlinear optical susceptibilities of CdGa2X4 (X = S, Se) within the framework of density functional theory. The exchange correlation potential was solved by recently developed modified Becke and Johnson (mBJ) approximation. The crystal structure of CdGa2S4 and CdGa2Se4 reveals a large uniaxial dielectric anisotropy ensuing the birefringence of −0.036 and −0.066 which make it suitable for second harmonic generation. The second order susceptibility View the MathML source and microscopic first hyperpolarizability βijk(ω) were calculated. The calculated View the MathML source and View the MathML source static values for the dominant components found to be 18.36 pm/V and 22.23 pm/V for CdGa2S4 and CdGa2Se4. Both values shifted to be 60.12 pm/V and 108.86 pm/V at λ = 1064 nm. The calculated values of β123(ω) is 6.47 × 10−30 esu at static limit and 12.42 × 10−30 esu at λ = 1064 nm for CdGa2S4, whereas it is 8.82 × 10−30 esu at static limit and 20.51 × 10−30 esu at λ = 1064 nm for CdGa2Se4. The evaluation of second order susceptibilities and first hyperpolarizabilties suggest that CdGa2X4 possess huge second harmonic generation.
Klíčová slova

Zpět

Patička