Přejít k obsahu


The Reception of the Presence of the U.S. Army in Pilsen in 1945 in Local Periodicals

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. The Reception of the Presence of the U.S. Army in Pilsen in 1945 in Local Periodicals. West Bohemian Historical Review, 2013, roč. neuveden, č. 1, s. 157-180. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Reception of the Presence of the U.S. Army in Pilsen in 1945 in Local Periodicals
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá recepcí osvobození Plzně v dobových periodicích. Konec války a přirozeně také přítomnost americké armády v Československu byly předmětem zájmu československého tisku, zejména regionálních periodik. Soustředily se nejen na vojensko-politické důsledky osvobození (americkou armádou), ale také na vztahy mezi příslušníky ozbrojených sil a civilisty. Tvořily rovněž specifický obraz oslav a kulturních událostí spojených s přítomností americké armády v Plzni.
Abstrakt EN: The article deals with the reception of the liberation of Pilsen in local periodical. The liberation of Pilsen and the end of the World War II was celebrated in the whole region. This event and the following stay of the U.S. Army in Czechoslovakia was closely followed by Czechoslovakian press –especially local periodicals. The newspapers concentrated not only on the military and political consequences of this process but also on the relations between the soldiers and the common civilian population. They also reflected the celebrations of the liberation and the cultural events connected with the presence of the Americans in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička