Přejít k obsahu


Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve

Citace:
HRDINA, A. Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. 2014.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Oponentní posudek na habilitační práci JUDr. Vojtecha Vladára, PhD., předloženou k obhajobě na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnave.
Klíčová slova

Zpět

Patička