Přejít k obsahu


Mykologický průzkum PR Borek u Velhartic

Citace:
HAJŠMANOVÁ, P., KOUT, J. Mykologický průzkum PR Borek u Velhartic. Mykologické listy, 2014, roč. Neuveden, č. 127, s. 32-36. ISSN: 1213-5887
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mycological inventory of Borek u Velhartic Nature Reserve
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká vědecká společnost pro mykologii
Autoři: Petra Hajšmanová , Mgr. Jiří Kout Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Přírodní rezervace Borek u Velhartic byla celkem třikrát mykologicky zkoumána. Dohromady tam bylo zaznamenáno 252 druhů makromycetů. Nalezeny byly nejen druhy vzácné, uvedené v Červeném seznamu (devět druhů), ale i chráněný druh – Camarops tubulina. Pozoruhodné jsou nálezy spíše některých druhů preferujících vyšší polohy, které ukazují na podobnost sledované lokality s blízkou Šumavou (Hericium flagellum nebo Hemipholiota heteroclita). Toto zjištění dokládají i stanovištní podmínky připomínající spíše horské jehličnaté lesy než okolní lesní porosty.
Abstrakt EN: Borek u Velhartic Nature Reserve was mycologically inventoried three times. Altogether, 252 species of macromycetes have been recorded here. Not only rare species mentioned in Red list of fungi of the Czech Republic (nine) were found here, but also the species Camarops tubulina, protected by law. Notable are the recorded montane fungi which show the similarity of the inventoried reserve to the Bohemian Forest (Hericium flagellum and Hemipholiota heteroclita). This finding is also supported by the local abiotic conditions, reminiscent of mountain coniferous forests.
Klíčová slova

Zpět

Patička