Přejít k obsahu


Advanced control strategy for single-phase voltage-source active rectifier with low harmonic emission

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., TALLA, J. Advanced control strategy for single-phase voltage-source active rectifier with low harmonic emission. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, 2014, roč. 65, č. 2, s. 121-124. ISSN: 1335-3632
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced control strategy for single-phase voltage-source active rectifier with low harmonic emission
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek představuje pokročilé řízení pro jednofázový napěťový pulzní usměrňovač. Navržené řízení zajišťuje přímé řízení trolejového proudu a aktivní potlačení nízkofrekvenčního rušení ze strany měniče. Navržené řízení kombinuje regulaci za pomoci PR regulátoru, dopředné kompenzace a kompenzátoru harmonického rušení, který ja založen na rezonančních regulátorech. Dosažené experimentální výsledky ukazují výbornou práci měniče i pro napájení z velice zkresleného zdroje napětí.
Abstrakt EN: This paper introduces the advanced control of single-phase voltage-source active rectifier. This control provide direct control of trolley-wire current and active damping of low-frequency disturbances at the converter ac side. Our proposed control strategy combines PR controller with feed-forward model and low-frequency harmonic compensator based on resonant controllers. Achieved experimental results show excellent converter behavior, where converter is fed by strongly distorted supply voltage.
Klíčová slova

Zpět

Patička