Přejít k obsahu


Příspěvek k interpretaci broušeného artefaktu z hradu Týřova

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Příspěvek k interpretaci broušeného artefaktu z hradu Týřova. Archeologie západních Čech, 2014, roč. 7, č. neuveden, s. 46-50. ISSN: 1804-2953
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contribution to Interpretation of a Polished Stone Artifact from the Týřov Castle
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je zamyšlení nad ojedinělým nálezem broušené industrie z hradu Týřova. Artefakt zřejmě plnil funkci tzv. hromového klínu.
Abstrakt EN: The aim of this contribution is to analyze a solitary find of a polished stone artifact obtained at the Týřov castle. This artifact was most probably used as so called “thunderstone”.
Klíčová slova

Zpět

Patička