Přejít k obsahu


Screen printed chipless RFID tags

Citace:
BLECHA, T. Screen printed chipless RFID tags. In Proceedings of the 2014 37th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2014). Piscataway: IEEE, 2014. s. 143-146. ISBN: 978-1-4799-4455-2 , ISSN: 2161-2528
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Screen printed chipless RFID tags
Rok vydání: 2014
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Radiofrekvenční identifikace je technologie, kterou využíváme každý den. RFID systém je složený z RFID tagů a čteček, které obsahují mnoho pasivních a aktivních elektronických součástek. Tento článek se zabývá bezčipovými RFID tagy, které jsou tištěné na flexibilním substrátu a nepotřebují k zajištění funkce žádnou elektronickou součástku. Je zde prezentován základní princip činnosti bezčipových RFID tagů a jsou zde uvedeny parametry, které ovlivňují chování těchto tagů ve frekvenční oblasti. Výhodou těchto tagů je levná výroba a použitelnost v mnoha aplikacích.
Abstrakt EN: Radio Frequency Identification (RFID) is the technology that is used in the daily life. A RFID system consists of RFID tags and readers including many electronic passive and active components. This article deals with design of chipless RFID tags that are screen printed on flexible substrates and do not need any electronic components for their function. There are also presented chipless RFID tag fundamentals and parameters that have an influence on their behavior in the frequency domain. However production of the screen printed chipless RFID tags is cheap and can be used in many applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička