Přejít k obsahu


FOTOMETRICKÉ STANOVENÍ FOSFOREČNANŮ V PŮDĚ JAKO NEDESTRUKTIVNÍ METODA ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Citace:
HRDLIČKA, J., BAIERL, P., HOLATA, L., ČEKALOVÁ, M., BRANDŠTÝL, J., VAŘEKA, P. FOTOMETRICKÉ STANOVENÍ FOSFOREČNANŮ V PŮDĚ JAKO NEDESTRUKTIVNÍ METODA ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU. CHEMICKE LISTY, 2014, roč. 108, č. 5, s. 475-478. ISSN: 0009-2770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Photometric determination of phosphates in soil as a non-destructive method of archaeological research
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Jan Hrdlička Ph.D. , Mgr. Petr Baierl , Mgr. Lukáš Holata , Ing. Marcela Čekalová , Bc. Josef Brandštýl , Doc. PhDr. Pavel Vařeka Ph.D.
Abstrakt CZ: Je popsána fotometrická metoda stanovení fosforečnanů ve vzorcích půdy, získaných archeology. Vzorky byly odebírány z různých hloubek pod povrchem. Testovány byly také různé metody extrakce fosforečnanů z půdy. Výsledky získané použitou metodou byly srovnávány s archeologickým průzkumem na lokalitě Sloupek blízko Plzně.
Abstrakt EN: We have described a photometric method for determination of phosphates in soils. The samples for testing were obtained from different depths of ground in the farmstead of deserted medieval village Sloupek (Rokycany region). Different methods of phosphates extraction were tested, too. Results of the final method were compared with archaeological excavation.
Klíčová slova

Zpět

Patička