Přejít k obsahu


Harmonizace fiskální politiky EU

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Harmonizace fiskální politiky EU. In Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 268-275. ISBN: 978-80-87382-43-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EU fscal policy harmonization
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola v publikaci "Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru" se zaměřuje na místo rozpočtové politiky v rámci makroekonomických politik Evropské unie, charakterizuje Pakt stability a růstu a jeho vývoj do současné doby a popisuje součásti systému správy ekonomických záležitostí EU od r. 2011 (Rozpočtový pakt, Evropský semestr, Evropský mechanismus stability, Bankovní unii).
Abstrakt EN: The chapter in a book "Topical issues of financial law in Central European area" focuses on budget policy as a part of EU macroeconomic policies, defines Stability and Growth Pact and its development to present days, and describes elements of the system of European Economic Governance since 2011 (Fiscal Pact; European Economic Governance, European Stability Mechanism, Banking Union).
Klíčová slova

Zpět

Patička