Přejít k obsahu


Determination of the Force Caused by Broken Rotor Bar and Static Eccentricity in an Induction Machine

Citace:
ŠOBRA, J., KINDL, V., SKALA, B. Determination of the Force Caused by Broken Rotor Bar and Static Eccentricity in an Induction Machine. In 10th International Conference ELEKTRO 2014. Rajecké Teplice: University of Žilina. Faculty of electrical engineering, 2014. s. 375-378. ISBN: 978-1-4799-3721-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determination of the Force Caused by Broken Rotor Bar and Static Eccentricity in an Induction Machine
Rok vydání: 2014
Místo konání: Rajecké Teplice
Název zdroje: University of Žilina. Faculty of electrical engineering
Autoři: Ing. Jan Šobra , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá silou působící ve vzduchové mezeře asynchronního stroje při nestandardních provozních stavech, statické excentricitě a přerušené rotorové tyči. Síla je určena prostřednictvím MKP modelu skutečného asynchronního stroje. Práce je zaměřena na dva poruchové stavy. Nejprve je motor pouze pod vlivem statické excentricity. Poté je na něj působí současně statická excentricita a přerušená rotorová tyč. V příspěvku je provedeno porovnání obou případů.
Abstrakt EN: The paper deals with the force acting in the air-gap of an induction machine within unusual operating states, e.g. static eccentricity and broken rotor bar. Force is determined via FEM model of real induction motor. The study focuses on two special faulty operating states. First, the motor is under static eccentricity only. Second, static eccentricity and broken rotor bar are present simultaneously in the machine. The comparison of both cases is discussed in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička