Přejít k obsahu


Teolog papežské moci Jiljí Římský a právní aspekty jeho díla

Citace:
ČERNÝ, M. Teolog papežské moci Jiljí Římský a právní aspekty jeho díla. Právněhistorické studie, 2014, roč. 43, č. neuvedeno, s. 232-244. ISSN: 0079-4929
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theologian of the Papal Supremacy Giles of Rome and Legal Aspects of his Work
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá právními aspekty spisu významného středověkého učence, augustiniána a arcibiskupa Jiljího Římského (Aegidius Romanus), De Ecclesiastica Potestate. Jiljí Římský, nazývaný Doctor Fundatissimus, byl blízkým spolupracovníkem papeže Bonifáce VIII. Jiljího spis slouží proto rovněž k lepšímu pochopení buly Unam Sanctam tohoto papeže a jejích ideových východisek.
Abstrakt EN: The article deals with the legal aspects of the file De Ecclesiastica Potestate written by the important medieval scholar Augustinian and Archbishop Giles of Rome (Aegidius Romanus). Giles of Rome, called Doctor Fundatissimus, was a close collaborator of the Pope Boniface VIII. For this reason the file of Giles of Rome serves as also to better understand the Papal bull Unam sanctam and its ideological foundations.
Klíčová slova

Zpět

Patička