Přejít k obsahu


Grafické kalkulátory

Citace:
HONZÍK, L. Grafické kalkulátory. In XXXII International Colloquium on the Management of Education Process. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 1-11. ISBN: 978-80-7231-958-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Graphing Calculators
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Mgr. Lukáš Honzík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Ještě v nedávné době mohly být zvláště ve školské matematice celkem běžně k vidění grafické kalkulátory, které kromě klasických výpočtů zvládaných i normálními kalkulačkami dovedly provádět i symbolické výpočty a graficky znázorňovat výsledky. S rozvojem počítačů a matematických programů nastal úpadek těchto kalkulátorů, avšak postupem času se objevila skupina aplikací určených jak pro počítače, tak pro mobilní zařízení, které nabízí podobné možnosti jako zmíněné grafické kalkulátory.
Abstrakt EN: In recent times especially in school mathematics so called graphing calculators were quite commonly used. They handled not only classical calculation (like normal school calculators) but were also capable to carry out symbolic calculations and show some graphical results, too. With the development of computers and mathematical programs, these calculators started to vanish, but over time a group of applications designed for computers or mobile devices and offering the same options as graphing calculators appeared.
Klíčová slova

Zpět

Patička