Přejít k obsahu


Návrh a implementace FS-MPC regulátoru pro řízení vícehladinových měničů

Citace:
JANÍK, D., JANOUŠ, Š., KOŠAN, T. Návrh a implementace FS-MPC regulátoru pro řízení vícehladinových měničů. ČKD Elektrotechnika, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proposal and implementation FS-MPC controller for multilevel converters
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ČKD Elektrotechnika
Autoři: Ing. Dušan Janík , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Štěpán Janouš , Ing. Tomáš Košan ,
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá návrhem a implementací FS-MPC pro řízení vícehladinových měničů a ověřením jeho funkce, jakož to alternativu pro klasické řídicí techniky založené na PWM a SVM. MPC je velice flexibilní nástroj pro řízení s výbornými dynamickými vlastnostmi, který je schopný zvládat řízení složitějších systémů s několika regulovanými veličinami a tvrdými omezeními, bez nutnosti kaskádových řídicích struktur. V této práci je podrobně demonstrován návrh FS-MPC pro regulaci 3úrovnového měniče (NPC). Teoretické předpoklady jsou podpořeny simulacemi a experimentálními výsledky a navržený regulátor je porovnán s klasickým řízením založeným na SVM.
Abstrakt EN: This report describes the proposal and implementation of FS-MPC for controlling multilevel converters and verifying its function as an alternative to conventional control techniques based on PWM and SVM. MPC is a very flexible tool for management with excellent dynamic properties, which is able to handle the management of complex systems with several controlled variables and strict limitation, without necessary of cascade control structures. In this work is illustrated in detail the proposal FS-MPC controller for 3-level inverter (NPC). Theoretical assumptions are supported by simulations and experimental results and the proposed controller is compared with conventional control based on SVM.
Klíčová slova

Zpět

Patička