Přejít k obsahu


Papežské soudnictví ve středověku

Citace:
ČERNÝ, M. Papežské soudnictví ve středověku. In Dny práva 2013 - Day of Law 2013. Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 47-55. ISBN: 978-80-210-6814-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Papal Justice in the Midlle Age
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje hlavní ideové a právní zásady, z nichž vycházely nejvyšší církevní tribunály ve středověku a osobnosti, které měly na formování papežského soudnictví největší význam.
Abstrakt EN: The paper presents the main ideas and principles underlying the highest ecclesiastical tribunals in the Middle Ages and personalities that were shaping the papal justice greatest importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička