Přejít k obsahu


Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS.

Citace:
HINKE, J., ZBORKOVÁ, J. Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS.. In Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 696-703. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS.
Rok vydání: 2014
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Jitka Zborková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek má za cíl porovnat pravidla pro oceňování, odepisování a vykazování dlouhodobého hmotného majetku dle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME) a dle plné verze Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Dále bude příspěvek prezentovat výsledky empirického výzkumu zjišťujícího míru informovanosti respondentů (ekonomů a hlavních účetních malých a středních podniků České republiky) o účetním systému IAS/IFRS a IFRS for SME.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to compare the policies for measurement, depreciation and recognition of tangible fixed assets according to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) and according to the full version of the International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS). In addition, the paper presents results of an empirical research into the awareness level of respondents (economists and chief accountants of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic) as to the IAS/IFRS and IFRS for SMEs accounting system.
Klíčová slova

Zpět

Patička