Přejít k obsahu


The Methodology of Sustainable Business Performance Indicators Determination

Citace:
HINKE, J., ČERNÁ, M., ZBORKOVÁ, J. The Methodology of Sustainable Business Performance Indicators Determination. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Develpment, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association, 2014. s. 1033-1047. ISBN: 978-0-9860419-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Methodology of Sustainable Business Performance Indicators Determination
Rok vydání: 2014
Místo konání: Norristown
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Marie Černá , Ing. Jitka Zborková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje výsledky v oblasti reportingu a hodnocení výkonnosti podniku v souladu s udržitelnými principy. Cílem příspěvku je ilustrovat možné způsoby stanovení vhodných ukazatelů pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje, a to na základě zpracované případové studie. Navržená metodologie udržitelné výkonnosti integruje ekonomické, environmentální a sociální ukazatele. Příspěvek byl zpracovaná v rámci projektu SGS-2013-40 Paradigma vývoje 21. století a jeho vliv na chování ekonomických subjektů.
Abstrakt EN: The paper presents research results in the area of reporting and evaluating the performance of the company in accordance with the sustainability principles. The goal of this paper is to ilustrace possible way to determine the appropriate indicators in different areas of sustainable development and the presentation of a case study methodology. The suggested methodology of sustainable performance indicators integrates economic, environmental and social indicators. The paper was created within the project SGS-2013-40 Paradigm of Development in the 21st Century and its Impact on the Behavior of Economic Entities.
Klíčová slova

Zpět

Patička