Přejít k obsahu


Trends and Management of Private Preschool Education in Conditions of the Czech Republic

Citace:
HINKE, J., ČERNÁ, M., ZBORKOVÁ, J. Trends and Management of Private Preschool Education in Conditions of the Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown: International Business Information Management Association, 2014. s. 1024-1032. ISBN: 978-0-9860419-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Trends and Management of Private Preschool Education in Conditions of the Czech Republic
Rok vydání: 2014
Místo konání: Norristown
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Marie Černá , Ing. Jitka Zborková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje výsledky v oblasti finančního řízení v podmínkách mateřských škol. Nejprve je uveden teoretický základ, který objasňuje historii a současnou situaci v této oblasti. Následně je prezentována právní úprava v oblasti mateřského vzdělávání. Příspěvek komparuje mateřské vzdělání poskytované veřejným a soukromým sektorem. Situace v oblasti soukromých mateřských školek je prezentována formou komparace finančních a nefinančních dat vybrané mateřské školky. V závěru příspěvek hodnotí postavení soukromých mateřských škol v České Republice.
Abstrakt EN: The paper presents the research results in the field of financial management in the conditions of preschool education provision. At first the theoretical framework that describes the history and current situation in this sector is given. Then the possibilities of preschool education provision are analyzed. The article deals with the comparison of preschool education provided by the public preschool and education provided by the private preschool. The situation of private preschool is explained using the non financial and financial data of selected private preschool. In conclusion, the article assesses the position of private preschool within the preschool education provided in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička