Přejít k obsahu


Vlivy nového občanského zákoníku na daňový systém České republiky

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vlivy nového občanského zákoníku na daňový systém České republiky. In ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 184-190. ISBN: 978-80-210-6816-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effects of the new Civil Code on the tax system in the Czech Republic
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) má vstoupit v účinnost dnem 1. ledna 2014. Nová kodifikace upravuje řadu termínů, které se promítají nejen do soukromého ale i veřejného práva. Má tato kodifikace vliv na daňový systém České republiky? Pokud ano, jaký?
Abstrakt EN: Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (NOZ) to enter into force on 1st January 2014. The new codification provides for a number of terms that are reflected not only in private but also public law. Does this codification effect on the tax system in the Czech Republic? If so, what?
Klíčová slova

Zpět

Patička