Přejít k obsahu


Application of the lattice Boltzman method for the modelling of pulsatile flow in idealised bypass geometries

Citace:
BUBLÍK, O., JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Application of the lattice Boltzman method for the modelling of pulsatile flow in idealised bypass geometries. In Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, 2014. s. 108-111. ISBN: 978-80-214-4871-1 , ISSN: 1805-8248
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of the lattice Boltzman method for the modelling of pulsatile flow in idealised bypass geometries
Rok vydání: 2014
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Ing. Alena Jonášová , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickou simulací pulsačního laminárního proudění pomocí lattice Boltzmannovy metody. Tato poměrně nová metoda je jednodušší, rychlejší a méně časově náročnější než tradiční metody, jako např. metoda konečných objemů nebo metoda konečných prvků. Lattice Boltzmanova metoda byla v této práci testována na několika testovacích geometriích a získané numerické výsledky byly porovnány s výsledky získanými pomocí metody konečných objemů.
Abstrakt EN: This paper is focused on numerical simulation of pulsatile laminar fluid flow using the lattice Boltzmann method. This relatively new approach is simpler, faster and less memory-intensive than the traditional method, like finite volume of finite elements method. The lattice Boltzmann method was tested on several geometries and obtained numerical results were compared with a numerical results obtained using the finite volume method.
Klíčová slova

Zpět

Patička