Přejít k obsahu


Controlled single-phase current source with LCL filter

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., TALLA, J., MATULJAK, I. Controlled single-phase current source with LCL filter. In Elektro 2014. Neuveden: IEEE, 2014. s. 134-136. ISBN: 978-1-4799-3721-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Controlled single-phase current source with LCL filter
Rok vydání: 2014
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jakub Talla Ph.D. , Ing. Ivan Matuljak
Abstrakt CZ: Tato studie navrhuje řídící algoritmus pro jednofázový řízený zdroj proudu. Výkonový obvod jednofázového zdroje proudu používá LCL filtr namísto klasického L filtru. Hlavní výhodou použitého LCL filtru je nižší zvlnění proudu, ale je nutné použít nové řízení využívající přímé řízení proudu. Navržený řídící algoritmus kombinuje řízení vycházející z modelu se zpětnovazebním řízením umožňující přímé řízení proudu, které je založené na rezonančních regulátorech, navíc je použit kompenzátor harmonického rušení a kompenzace úbytků na LCL filtru, která vychází z vektorového řízení. Vlastnosti navrženého řízení jsou analyzovány za pomoci experimentu na vyvinutém nízkonapěťovém laboratorním prototypu.
Abstrakt EN: This study proposes control algorithm for controlled single-phase current source. The power circuit of single-phase current source uses LCL type filter instead of a traditional L filter. The main advantage of LCL filter is lower current ripple, but it is necessary to use the advanced current control. Designed control algorithm combines model based (feed-forward) control with a feedback direct current control based on resonant controllers, moreover use harmonic compensator and vector control to compensate for drops on LCL filter. Behaviour of designed control is analyzed by experiments made on developed low voltage laboratory prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička