Přejít k obsahu


Approaches to the Maintenance Management in Industrial Companies: Requirements and Assumptions

Citace:
KAMARYT, T., KLEINOVÁ, J. Approaches to the Maintenance Management in Industrial Companies: Requirements and Assumptions. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Neuveden: International Business Information Management Association, 2014. s. 1191-1196. ISBN: 978-0-9860419-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Approaches to the Maintenance Management in Industrial Companies: Requirements and Assumptions
Rok vydání: 2014
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Tomáš Kamaryt , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: V dnešní globální konkurenci podniky v Evropě usilují o dosažení světové úrovně. Toto klade velký tlak na zlepšení všech klíčových indikátorů v každé fázi životního cyklu produktu. Údržba výrobních zařízení je jednou z oblastí s velkým potenciálem pro zvýšení dostupnost a spolehlivosti zařízení nebo pro snížení nákladů a odpadu. V minulosti bylo vyvinuto několik způsobů řízení údržby, jako je reaktivní, preventivní, proaktivní nebo agresivní způsob řízení údržby. Nicméně se ukázalo, že mnoho z nich je buď náročných na zdroje, nebo jsou platné pouze pro konkrétní zařízení. Z těchto a mnoha dalších důvodů je nutné definovat obecný rámec pro řízení údržby. Tento článek porovnává stávající přístupy k řízení údržby a definuje nutné aspekty, které musí obecný rámec pro řízení údržby obsahovat.
Abstrakt EN: Assuming global trends in the area of PLM in the Europe the companies are striving towards world-class level. This also puts every single phase of the products life cycle under increasing pressure to improve all of the crucial aspects of each production system. The maintenance of the production facilities is one of the areas with huge potentials to increase, availability and reliability or to reduce cost and waste. There have been developed several maintenance approaches and systems, such as reactive preventive, proactive or aggressive systems, etc. However it turns that most of these are either resource intensive or are valid for only a certain kind of equipment. Therefore it is necessary to develop a more general framework for maintenance concept. This paper deals with comparison of maintenance approaches and defines necessary aspects which general maintenance framework has to contain.
Klíčová slova

Zpět

Patička