Přejít k obsahu


Design of a Cost Control Model for Picking

Citace:
ČECHURA, T., KLEINOVÁ, J. Design of a Cost Control Model for Picking. In The 23rd International Business Information Management Association Conference. Valencia: International Business Information Management Association (IBIMA), 2014. s. 181-185. ISBN: 978-0-9860419-2-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of a Cost Control Model for Picking
Rok vydání: 2014
Místo konání: Valencia
Název zdroje: International Business Information Management Association (IBIMA)
Autoři: Ing. Tomáš Čechura , Doc. Ing. Jana Kleinová CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje model řízení nákladů procesu vyskladňování. V první části modelu jsou vybrány a doporučeny nejvhodnější metody pro vyskladňování. Následně jsou k nim přiřazeny manipulační prostředky a vytvořeny určité varianty. Varianty jsou nákladově ohodnoceny a je vybrána nejlevnější z nich. Ve druhé části modelu probíhá srovnání tohoto nově navrženého způsobu vyskladňování se stávajícím stavem. V rámci něj je posouzena doba návratnosti investice vyplývající ze změny způsobu vyskladňování na nově navržený způsob. Na závěr modelu je provedena kalkulace nákladů. Výstupy z modelu jsou dva. Prvním z nich je výběr nejvhodnější varianty vyskladňování pro danou výrobu a její požadavky na sklad. Druhým výstupem je procesní kalkulace nákladů na vyskladňování včetně kalkulace nákladů na jednotlivé produkty.
Abstrakt EN: This paper describes a cost control model for picking in a warehouse. The first part of the model deals with the selection of the most appropriate picking methods and assignment of appropriate handling equipment. In this way several variants are created. Next, variants are evaluated by their costs and the one with lowest value is selected. In the second part of the model the selected variant is compared with the present method used. Because a change to the newly proposed picking method will definitely generate some costs, the return of investment is calculated. The third part of the model deals with the process of cost calculation. The model has two significant outputs. The first is determination (or recommendation) of the most appropriate picking methods for the given production and its material requirements. The second output is the process calculation of picking including the calculation of the costs for individual products.
Klíčová slova

Zpět

Patička