Přejít k obsahu


Why do We Call the Destruction of European Jewry "The Holocaust"?

Citace:
TARANT, Z. Why do We Call the Destruction of European Jewry "The Holocaust"?. In Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Wiesbaden : Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, 2014, s. 183-194. ISBN: 978-3-447-10128-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Why do We Call the Destruction of European Jewry "The Holocaust"?
Rok vydání: 2014
Místo konání: Wiesbaden
Název zdroje: Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola byla napsána s cílem řešit probíhající diskusi ohledně terminologie pro nacistická zvěrstva páchaná během druhé světová války využitím možností elektronických archivů a databází historických knih a tisku. Tvrdím, že pokud chceme přemýšlet (nebo dokonce kritizovat) vhodnost slova "holocaustu" pro popsání nacistických zločinů, musíme nejprve pochopit historický kontext, ve kterém se toto slovo původně používalo. Tato kapitola také stručně vysvětluje proces, při kterém bylo hebrejské slovo "šoa" uvedeno do západních jazyků v polovině 80. let 20. století.
Abstrakt EN: This chapters was written in order to address the ongoing debate on the terminology for the Nazi WWII atrocities by utilizing the possibilities of electronic archives and databases of historical books and press. I claim that if we want to contemplate (or even criticize) the appropriateness of the word “Holocaust” to describe the Nazi crimes, we have to first understand the historical context, in which this word was originally used. The chapter also briefly explains the process by which the Hebrew word “Shoah” was brought into Western languages in the mid-1980s.
Klíčová slova

Zpět

Patička