Přejít k obsahu


Výroba tvarově složitých ploch a jejich proměřování pro potřeby měření aerodynamických jevů

Citace:
JANDEČKA, K., ČESÁNEK, J., HNÁTÍK, J. Výroba tvarově složitých ploch a jejich proměřování pro potřeby měření aerodynamických jevů. In 5. Mezinárodní konference ICTKI 2014: Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP), 2014. s. 99-106. ISBN: 978-80-7414-679-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Complex surfaces machining and their measurement for aerodynamic testing
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Unverzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem (UJEP)
Autoři: Prof. Ing. Karel Jandečka CSc. , Doc. Ing. Jiří Česánek Ph.D. , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Současné moderní strojírenství je charakteristické vysokou dynamikou, rychlým sledem změn, na které je nutné reagovat, jak v oblasti technické přípravy výroby, tak i ve výrobě samotné. Rychlá reakce na změny především ve výrobě samotné přináší úsporu finančních prostředků, což je v dnešní době jedno z hlavních kriterií úspěšné výroby. Jedním z nástrojů, který podporuje zvýšení flexibility a rychlosti reakce je aplikace CAD/CAM systémů a digitalizace všeobecně.
Abstrakt EN: The Department of machining technology of UWB in Pilsen solves a number of tasks in design machining technology of complex surfaces (blades, moulds, etc.) and postprocessors of CAD/CAM systems (Catia, Cimatron). It cooperates with a number companies in industry (Kovosvit, ŠKODA Power, Machine tools Pilsen, ISCAR, Hofmeister, etc.). Machining and the production of the turbine blades was result of cooperation with the Department of design of energy machines and devices. The turbine blades are very complex shapes and they can different shape of blade. Optimal design of blade shape can be task of research. The Department of design of energy machines and devices studies different shapes o blades and evaluates result according aerodynamics tests. One results of research is blade shape which is so called “banana” blades. These blades are made from aluminum alloy. Main task of technology design was: CAD/CAM model creation – from IGES data of profile sections. Next step – design machining technology of blade surfaces (machining by two sides of blade). Next step of design process is postprocessing (NC program design). The machining at milling centre MCV 750A (KOVOSVIT Sezimovo Ústí) was last step of turbine blades production. The shape of the turbine blades is relatively complicated surface. The blades were measured after the production by the 3 axis measuring machine LK G-90C. Then it was made an accuracy check of machined surfaces based on measured points. The technology of the blade production was modified on the basis of the knowledge mentioned in the article. The rigidity of the work piece was increased and a modification was done which protected the transposition of profile on the second side of the blade. A special fixture was designed and produced. By using this fixture the quality and precision of the machining was improved and the productivity of the blades production was meaningfully increased.
Klíčová slova

Zpět

Patička