Přejít k obsahu


Anal incontinence severity assessment tools used worldwide

Citace:
RUŠAVÝ, Z., JANSOVÁ, M., KALIŠ, V. Anal incontinence severity assessment tools used worldwide. INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, 2014, roč. 126, č. 2, s. 146-150. ISSN: 0020-7292
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Anal incontinence severity assessment tools used worldwide
Rok vydání: 2014
Autoři: MUDr. Zdeněk Rušavý , Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Doc. MUDr. Vladimír Kališ PhD.
Abstrakt CZ: Cíl: Uspořádat mezinárodní průzkum hodnocení anální inkontinence a názorů na potřeby hodnocení frekvence epizod fekální urgence. Metodika: Dotazník na použití hodnocení anální inkontinence byl v květnu až prosinci 2012 rozeslán klinickým lékařům a akademikům zabývajícím se anální inkontinencí, převážně v severní Americe, Evropě a Asii. Výsledky: Celkem bylo obdrženo 143 odpovědí od 56 (39.2%) porodníků, gynekologů a urogynekologů; 71 (49.7%) od kolorektálních chirirgů, proktologů a obecných chirurgů; a 16 (11.2%) od fyzioterapeutů, akademiků a gastroenterologů. Bylo udáno čtrnáct různých systémů - nejčastěji Wexner skóre (n = 78; 48.8%) a St Mark's skóre (n = 29; 18.1%). 24 (16.8%) respondentů neudalo žádný skórovací systém, 34 (28.6%) respondentů užívá více nástrojů k hodnocení anální inkontinence. Byla zaznamenána vysoká variabilita v četnosti epizod, které jsou skórovány 4 body v St Mark's skóre. Z 96 respondentů 88 (91.7%) souhlasilo, že by fekální urgence měla být hodnocena podle frekvence epizod. Závěr: Wexner skóre je v současnosti globálně nejužívanějším systémem pro hodnocení anální inkontinence, přestože zcela opomíjí fekální urgenci. Tato studie přispívá ke sjednocení terminologie a využitelnosti výsledů výzkumu i klinického managementu anální inkontinence.
Abstrakt EN: Objective: To conduct an international survey of anal incontinence assessment tools and the need to evaluate frequency of occurrence of fecal urgency. Methods: A questionnaire on the use of anal incontinence assessment tools was distributed between May and December 2012 among clinicians and researchers dealing with anal incontinence, primarily in North America, Europe, and Asia. Results: A total of 143 responses were collected from 56 (39.2%) obstetricians, gynecologists, and urogynecologists; 71 (49.7%) colorectal surgeons, proctologists, and general surgeons; and 16 (11.2%) physiotherapists, theoretical scientists, and gastroenterologists. Fourteen different tools were reported - most commonly Wexner score (n = 78; 48.8%) and St Mark's score (n = 29; 18.1%). No scoring system was used by 24 (16.8%) respondents. Thirty-four (28.6%) used multiple tools. There was variation in the reasons given for scoring the frequency of fecal urgency as 4 points when using St Mark's score. Of 96 respondents responding to a query about modifying the St Mark's score, 88 (91.7%) agreed that fecal urgency should be scored according to the frequency of occurrence. Conclusion: Although the Wexner score neglects fecal urgency, it is the most commonly used scoring system. The study contributes to the standardization of terminology and reproducibility of results in research and clinical management of anal incontinence.
Klíčová slova

Zpět

Patička